RSS

Archiwum kategorii: Oświata

Laickość, nowa religia we Francji

Wielki Wschód Francji (fr. Grand Orient de France) jest największą organizacją masońską we Francji, założoną w 1773 roku. Skupia on około 500 pracujących lóż głównie w rycie francuskim. W 2010 roku loża liczyła 52 000 wolnomularzy. Siedziba Wielkiego Wschodu znajduje w Paryżu, 16 rue Cadet.

grand
Wielki Wschód Francji, jego siedziba i muzeum

30 VIII 2012 nowym wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Francji został José Gulino. „Nowy wielki mistrz Wielkiego Wschodu, José Gulino, w bezprecedensowym wywiadzie udzielonym „Le Figaro” jasno sformułował najbliższe cele. – Chcemy mieć wpływ na życie polityczne, ponieważ bronimy określonych wartości: Republiki, wolności, równości, braterstwa i laickości – stwierdził Gulino.

Jak powiedział, masoni będą „aktywnie i czujnie” zajmować się projektami zmian w prawie dotyczących eutanazji, bankowości, szkolnictwa, a także dążyć do wprowadzenia „małżeństwa dla wszystkich”, pozwalającego na zawieranie ślubu przez pary homoseksualne. Oświadczył też, że Kościół katolicki i inne religie nie mogą wypowiadać się w kwestii małżeństw homoseksualnych, gdyż „nie powinny zajmować stanowiska w kwestiach związanych ze sferą publiczną” i „wtrącać się w sprawy Republiki”.” /
1/

W ostatnich latach w prasie francuskiej często pojawiają się informacje o masonach pracujących w strukturach rządowych, o spotkaniach aktywnych polityków w siedzibie loży oraz o innych akcjach organizowanych przez Wielki Wschód Francji lub inne obediencje. Obowiązuje jedynie zasada, każdy polityk może mówić o własnej przynależności do loży, nie może wyjawiać nazwisk współbraci.

Minister Edukacji Vincent Peillon jest zagorzałym wrogiem religii katolickiej. Jak powiedział w jednym z wywiadów:nie da się zbudować wolnego kraju z religią katolicką. A że na grunt francuski nie da się przeszczepić protestantyzmu, trzeba wymyślić religię republikańską. Tą religią jest laickość. /2/ Minister jest filozofem, socjalistą, autorem wielu publikacji, w tym „Religia dla Republiki: świecka wiara Ferdinand Buisson”.

Przed wprowadzeniem Szkolnej Karty Laickości minister edukacji Vincent Peillon „w siedzibie Wielkiego Wschodu w Paryżu przez pół godziny zrobił wykład o swojej wizji szkolnictwa i kształcenia młodzieży. Zapewniał tam, że rząd chce „odbudować szkołę Republiki i Republiką przez szkołę”. – Istnieje konieczność powrotu do władzy ducha republikańskiego – wiedzy i moralności laickiej, przekazywanych przez nauczycieli. Szkoła musi przezwyciężyć kryzys przyszłości i tożsamości narodowej – mówił minister edukacji.” /3/

We wrześniu 2013 roku Szkolna Karta Laickości trafiła do 55 tysięcy szkół państwowych we Francji. Jej pierwszą kopię uroczyście zawiesił w dniu 9 września 2013 sam minister edukacji Vincent Peillon w obecności przedstawicieli Obserwatorium Laickości w Liceum im. Samuela Becketta w podparyskim Créteil.

charte
Minister edukacji Vincent Peillon i Karta Laickości. /4/

Vincent Peillon polecił, aby karta wisiała w każdej szkole w najbardziej wyeksponowanym miejscu np. przy wejściu. Jej odsłonięcie musi mieć charakter uroczysty charakter w obecności uczniów i grona pedagogicznego.

Treść Karty Laickości (Charte de la laïcité):

 1. Francja jest republiką niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną. Zapewnia ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom. Respektuje wszystkie przekonania.
 2. Republika zapewnia rozdział religii od państwa. Państwo jest neutralne wobec przekonań religijnych i duchowych. Nie ma religii państwowej.
 3. Sekularyzm gwarantuje wolność sumienia wszystkim. Każdy ma prawo do wiary i braku wiary. Sekularyzm umożliwia swobodne wyrażanie swoich przekonań, z poszanowaniem innych w granicach porządku publicznego.
 4. Sekularyzm umożliwia korzystanie z obywatelstwa, pogodzenie wolności każdego z równością i braterstwem wszystkich w trosce o interes publiczny.
 5. Republika zapewnia w szkołach poszanowanie każdej z tych zasad.
 6. Świecka szkoła oferuje swoim uczniom warunki do kształtowania ich osobowości, ćwiczy ich wolę i umożliwia naukę bycia obywatelem. Chroni przed prozelityzmem i innymi naciskami, które uniemożliwiają uczniom dokonywanie wolnych wyborów.
 7. Sekularyzm zapewnia uczniom dostęp do wspólnej kultury i dzielenie się nią.
 8. Sekularyzm pozwala uczniom korzystać z wolności słowa w ramach funkcjonowania szkoły wyrażającej szacunek dla republikańskich wartości i pluralizmu poglądów.
 9. Sekularyzm zakłada odrzucenie przemocy i dyskryminacji, gwarantuje równość dziewcząt i chłopców, opiera się na szacunku i zrozumienia innych.
 10. Zadaniem pracowników szkoły jest przekazanie uczniom znaczenia i wartości sekularyzmu, jak również innych podstawowych zasad Republiki. Oni zadbają o wdrożenie tych zasad na terenie szkoły. Ich zadaniem jest zapoznanie rodziców uczniów z Kartą.
 11. Pracownicy mają obowiązek zachować neutralność, nie wolno im okazywać swoich przekonań politycznych oraz religijnych w trakcie zajęć szkolnych.
 12. Nauczanie ma charakter świecki. Dla zapewnienia uczniom najbardziej obiektywnego otwarcia się na różne światopoglądy, żadne zagadnienie nie może być z góry wykluczone z obszaru badania naukowego i pedagogicznego. Uczniowie nie mogą powołać się na przekonania religijne i polityczne, aby zakwestionować prawa nauczyciela do poruszania określonych tematów na lekcji.
 13. Nikt nie może odmówić przestrzegania obowiązujących w szkole zasad, powołując się na swoją religię.
 14. W szkołach publicznych reguły życia w różnych dziedzinach, jak określono w przepisach, wyrażają szacunek dla świeckości. Noszenie ostentacyjnych oznak i symboli religijnych przez uczniów jest zabronione.
 15. Poprzez swoje myśli i działania uczniowie dbają o zapewnienie zasad sekularyzmu na terenie szkoły.

Pkt.1 Karty to powtórzenie w skróconej formie art.1 zapisanego w Preambule Konstytucji Francuskiej, jest to podstawowa zasada obowiązująca w całym kraju. To Konstytucja zapewnia, że szkoła „respektuje wszystkie przekonania.”. 

Pkt.2 Karty to zapis w skróconej formie ustawy z dnia 9 grudnia 1905 roku dotyczącej Rozdziału kościoła od państwa we Francji.

Pkt.3 Karty zawiera zwrot „Każdy ma prawo do wiary i braku wiary.” . Czy uczeń w coś wierzy czy nie, nie zależy to nawet od jego woli, a już zdecydowanie nie od przepisów szkolnych. Wg mnie nie ma on logicznego sensu.

Pkt.6 Karty zawiera zwrot „Chroni przed prozelityzmem i innymi naciskami, które uniemożliwiają uczniom dokonywanie wolnych wyborów.„. Jeśli mamy ustawowo zapewniony rozdział kościoła od państwa, to szkołę nie interesuje wyznanie ucznia. Sprawy związane z religią uczeń poznaje w czasie wolnym, a więc zapis jest nielogiczny. Analogiczną uwagę można byłoby powtórzyć przy innych punktach.

Pkt.14 Karty zawiera zwrot „Noszenie ostentacyjnych oznak i symboli religijnych przez jest zabronione.”, jest to przypomnienie ustawy z dnia 15 marca 2004 roku o zakazie noszenia muzułmańskich chust i innych symboli religijnych w szkołach i instytucjach państwowych.

Karta nie obowiązuje w prywatnych szkołach, których jest we Francji 8 800. Większość tych szkół, to szkoły katolickie.

W Polsce Ruch Palikota zachwycony francuską Szkolną Kartą Laickości 3 dni później, tj 12 IX 2013 poinformował na konferencji prasowej, że przekazał minister edukacji Krystynie Szumilas polską wersję Szkolnej Karcie Sekularyzacyjnej. /5/

pal

Karta jest częścią reformy edukacyjnej forsowanej przez socjalistów. Plany ministra edukacji: „Od roku szkolnego 2014/2015 r. francuskie ministerstwo edukacji zamierza wprowadzić kursy „moralności laickiej”, które będą się odbywały w szkołach wszystkich szczebli, od przedszkola do liceum.

rys2
„Witaj na lekcji moralności laickiej”

„Moralność laicka” obejmuje „walkę z homofobią”. Wszystkie szkoły otrzymały okólnik ministerialny z jasnym i mocnym wezwaniem do wychowywania swoich uczniów w równości płci i do zwalczania homofobii w klasie. Główny związek zawodowy nauczycieli poparł przyjęcie we wszystkich salach szkolnych tekstu z tytułem wyrażającym cały program: „Tata nosi sukienkę”.” /6/

Według rankingu przeprowadzonego przez firmę Pearson w 2012 roku poziom wiedzy młodzieży w wieku 15 lat oceniony został na 25 pozycji na świecie. Francuzi oczekiwali, że nowy rząd przedstawi program reform, który wpłynie na podniesienie poziomu nauczania. Niestety nowy minister takich reform nie zaproponował, w zamian Francuzi dostali Kartę Laickości oraz obietnicę lekcji „moralności laickiej”.

wykres
Raport PEARSON poziomu uczniów w poszczególnych
krajach świata [Polska – poz.14; Francja – poz.25] /7/

Przykładowe absurdy w edukacji francuskiej:

 • Minister edukacji dąży do wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 3 lat. /8/
 • „Dyrektorka jednego z przedszkoli w Montargis na północy Francji wywołała kontrowersje, postanawiając, że w imię szacunku dla „różnych wyznań” i wartości laickich dzieci w jej przedszkolu nie odwiedzi św. Mikołaj”. /9/
 • Minister edukacji wysłał do szkół informację, zawierające zestaw świąt religijnych i zobowiązał nauczycieli do szczególnej kontroli obecności uczniów w tych terminach.
 • W pięciu przedszkolach na terenie Francji ruszył pilotażowy projekt socjalistycznego rządu pod tytułem „Abecadło równości”. Francuski minister edukacji Vincent Peillon oraz minister ds. praw kobiet Najat Vallaud-Belkacem udali się do tych przedszkoli, aby wyjaśniać dzieciom w wieku od 2 do 6 lat, na czym polega równość płci. /10, 11/

Każdy odpowiedzialny rodzic, chcąc dobrze wychować swoje dziecko, mówi jemu o „korzeniach” jego rodziny oraz o własnym systemie wartości. Gdyby szkoła przestrzegała zasad świeckości i pozwoliła rodzicom i kościołom wychowywać dzieci w wolnym czasie, byłoby idealnie. We Francji w jednej klasie mogą spotkać się uczniowie wielu wyznań i większość nauczycieli sami mogą nie znać tych religii.

Problem jest w tym, że kilka lat temu „Peillon przekonywał o konieczności stworzenia nowej, postępowej świeckiej religii, wraz z jej republikańskim obrzędem. Legalizacja homozwiązków wpisuje się w te pomysły, ale dzisiaj spotyka się z dużymi oporami społeczeństwa. Chodzi jednak o to, by wszystkie zachowania oceniane teraz przez wielu jako złe moralnie, stały się w przyszłości czymś normalnym i zgodnym z prawem.

Peillon uważa, że trzeba zacząć od wprowadzenia nowej, perwersyjnej edukacji seksualnej, która demoralizowałaby dzieci od najmłodszych lat. W tym celu przesłał on do wszystkich kuratorów oświaty, obszerny ponad 20 stronicowy list, w którym naciska na nich, by „szkoły dołączyły do kampanii informacyjnej ‘Ligne Azure’ – organizacji, która telefonicznie i przez Internet udziela porad młodym ludziom zadającym pytania o tożsamości płciową i orientację seksualną”.” /12/

Na szczęście opór społeczny we Francji przeciwko wprowadzanej ideologii stale rośnie.

Odwołania:

[1] Wielki Wschód i wielkie perspektywy masonów
[2] Francja: promocja Karty Laickości
[3] Francja: złote czasy dla masonów
[4] Transmission des valeurs de la République : présentation de la Charte de la laïcité à l’École
[5] „Nie ma religii państwowej”. Ruch Palikota chce Szkolnej Karty Sekularyzacyjnej
[6] Kłamstwa gender
[7]Pearson launches The Learning Curve
[8]Trzylatki pójdą do szkoły we Francji
[9]Kukiełki zamiast Mikołaja. „Szacunek dla różnych wyznań”
[10]„Abecadło równości”. Ideologia gender wkracza do francuskich przedszkoli. Koniec z „seksistowskimi” zabawkami – lalkami czy żołnierzykami
[11] Francuski minister oświaty ruszył z promocją gender
[12] Propaganda zboczeń we francuskich szkołach

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 stycznia 2014 w Oświata